Home Picture2
 

Wij maken graag kennis met jou! Om gebruik te maken van onze kortingen vragen wij je aan te melden op de website. Dit gaat eenvoudig.

Het voordeel dat je hebt hangt af van de hoogte van de korting die de sportaanbieder aanbiedt. De duur van de korting is gelijk aan de abonnementperiode.

Ja, indien je inmiddels lid bent bij een van de sportaanbieders dan kun je dit aangeven op het
online aanmeldformulier door aan te vinken ‘reeds lid’. Jouw huidige lidmaatschap wordt dan automatisch omgezet zodat ook jij kunt gaan sporten met korting. Je hoeft niet opnieuw inschrijf- of administratiekosten te betalen. Wanneer je je abonnementgeld al vooruit hebt betaald, ontvang je het geld van de resterende maanden terug van het fitnesscentrum.

Nadat jouw aanmelding succesvol is verzonden ontvang je een bevestiging per mail. Ook dan
wordt de sportaanbieder geïnformeerd.

Nee, je bent een abonnement aangegaan voor bepaalde tijd. Minstens één maand voor je contractvervaldatum dien je je abonnement via Fit Met Korting op te zeggen. Abonnementen worden altijd beëindigd op de laatste dag van de maand.

De Wet van Dam houdt in dat abonnementen die een startdatum later dan 1 december 2011
hebben, na de eerste contractvervaldatum niet meer stilzwijgend worden verlengd voor
dezelfde periode. Die abonnementen zijn na de eerste contractsvervaldatum maandelijks
opzegbaar. Wat betreft lopende abonnementen geldt momenteel het overgangsrecht. Dit houdt in dat lopende abonnementen pas vanaf 1 december 2012 na contractvervaldatum maandelijks opzegbaar worden. Het fit met korting abonnement wordt altijd beëindigd op de laatste dag van de maand.

Je persoonlijke logingegevens heb je ontvangen in je bevestigingsmail bij deelname. Je kunt
deze ook opnieuw opvragen via fitmetkorting.nl

Log in op fitmetkorting.nl met je persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.
Ga naar ‘mijn gegevens’ om je mutatie door te voeren. Je dient rekening te houden met
de opzegtermijn van 1 maand voor de contractsvervaldatum. De sportaanbieder wordt
automatisch geïnformeerd over jouw mutatie.

Ja, dat kan. Op fitmetkorting.nl kun je met je persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord je
abonnement wijzigen. Je kunt van sportaanbieder wisselen en het soort abonnement wijzigen.
Deze verandering zal worden doorgevoerd per contractsvervaldatum. Je kunt de wijziging
doorvoeren tot uiterlijk 1 maand voor de vervaldatum van je abonnement.

Ja, je kunt van sportaanbieder of soort abonnement wisselen. Dit kan echter alleen per
contractsvervaldatum. Ook hier dien je de opzegtermijn van 1 maand in acht te nemen.

Ja, om medische redenen kan het abonnement tijdelijk ‘bevroren’ worden. Deze tijdelijke stopzetting kan niet met terugwerkende kracht en is altijd voor een minimale periode van 1 kalendermaand en maximaal 6 maanden.
Voor een bevriezing van het abonnement kunt u mailen met benVitaal en voeg een medische verklaring toe bij de aanvraag: fitmetkorting@benvitaal.nl.

Aanvragen voor bevriezing van het abonnement na de 15e van iedere maand worden niet meer verwerkt voor de 1ste van de aankomende maand dit in verband met de automatische incasso. Deze bevriezing start een maand later, per de 1ste.

Nee, bij vakantie of verlof kun je het abonnement niet tijdelijk stopzetten.

Ja. Door schriftelijk een verzoek in te dienen bij fitkorting.nl, kunt u de machtiging opzeggen. U kunt de intrekking machtiging (pdf, 21kB) (pdf) downloaden. Print de 'intrekking machtiging', vul de intrekking machtiging in en stuur de kaart in een envelop naar: fitmetkorting.nl, Australiëlaan 51, 6199 AA Maastricht-Airport.

Neem hiervoor contact op met uw bank.

Nee. FitMetKorting deelname mag alleen indien de partner/gezinslid woonachtig is op hetzelfde woonadres. De sportaanbieder kan hier controle op uitvoeren.

Je kunt als partner deelnemen aan Fit Met Korting, indien je inwonend bent op hetzelfde adres als de medewerker van de werkgever via wie je je aanmeld. Het staat de werkgever en het fitnesscentrum vrij om hier controle op uit te oefenen.

 

benVitaal
Australiëlaan 51
6199 AA Maastricht-Airport
T: + 31 (0)43 306 8066
E: fitmetkorting@benvitaal.nl